cafe+co DELIKOMAT w gronie

Diamentów FORBESA 2018


W związku z dynamicznym rozwojem, pragniemy poinformować, iż firma cafe+co DELIKOMAT została wyróżniona kolejnym prestiżowym tytułem , tym razem, Diamentem Miesięcznika Forbes 2018.

Na co dzień koncentrujemy swoją uwagę i energię na najwyższej jakości dostarczanych usług oraz dopasowaniu rozwiązań pod konkretne potrzeby naszych Klientów. Cieszymy się bardzo z takich wyróżnień, są one dla nas impulsem do ciągłego doskonalenia, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych aktualnych Klientów i zainteresować potencjalnych. Wierzymy, że profesjonalna obsługa Klienta i doradztwo na każdym etapie współpracy, to klucz do sukcesu.

Poniżej przedstawiamy kilka słów o samym wyróżnieniu.

"Już po raz jedenasty w porozumieniu z redakcją miesięcznika „Forbes” firma Bisnode Polska opracowała zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w kraju. Wszystkie przedsiębiorstwa, które znalazły się na naszej liście, mogą szczycić się tytułem Diament Forbesa 2018.

W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Brano pod uwagę firmy, które złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy lub opublikowały je w Monitorze Polskim B. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Pozostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym wg ratingu Bisnode.

Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie wg przychodów ze sprzedaży:

• firmy małe 5–50 mln zł;

• firmy średnie 50–250 mln zł;

• firmy duże powyżej 250 mln zł.

Wywiadownia Bisnode Polska zebrała dane o podmiotach gospodarczych, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego w 2016 roku. Na tej podstawie powstała baza blisko 3 tys. przedsiębiorstw, którym w tym roku wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.

Analitycy Bisnode Polska wyceniali przedsiębiorstwa, stosując metodę szwajcarską. Łączy ona metodę majątkową oraz dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne. Firmy, które dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski."

Źródło: https://www.forbes.pl/diamenty/2018/artykuly/jak-powstawaly-diamenty-forbesa/m6k3yne

Pełna lista laureatów