Dane firmy

cafe+co DELIKOMAT Sp. z o.o.
Aleja Generała Andersa 588
43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 33 48 50 500
Fax +48 33 48 50 555
delikomat@delikomat.pl

Linia serwisowa:
Tel. 0801 393 001 - koszt jak za jeden impuls w taryfie lokalnej


Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 5.160.000 zł (opłacony w całości)
REGON 070498630
NIP 547-10-16-262
EU: PL5471016262
Bank Handlowy w Warszawie SA 43103015080000000802703007
SWIFT: CITIPLPX

Liesl_800x600