Rainforest Alliance

 

W DELIKOMAT café+co planujemy stopniowe zmiany, aby korzystać z kawy, kakao oraz herbat uprawianych w systemie zrównoważonego rolnictwa. W tym celu zawarliśmy porozumienie o współpracy z Rainforest Alliance, międzynarodową organizacją ds.ochrony środowiska. Certyfikat wydany przez Rainforest Alliance gwarantuje zapewnienie takich warunków produkcji, które są przyjazne dla środowiska i zgodne z wymogami polityki społecznej warunków produkcji.

 

Organizacja Rainforest Alliance to jedna z najbardziej renomowanych międzynarodowych organizacji ochrony środowiska. Wspiera ona farmy i spółdzielnie rolnicze, znajdujące się przede wszystkim w tropikalnych rejonach upraw, w działaniach mających na celu przekształcenie ich działalności rolniczej na rozwój zrównoważony.

Kawa jest drugim co do ważności, po ropie naftowej, towarem handlowym świata. Uprawiana jest na powierzchni około 12 milionów hektarów, co odpowiada ok. 40 procent powierzchni Polski. Na całym świecie ponad 25 milionów ludzi żyje z produkcji i przetwarzania czarnych ziaren. Dla wielu tropikalnych krajów produkujących kawę stanowi ona rdzeń ich rolnictwa i główny towar eksportowy. Kawa jest często uprawiana we wrażliwych pod względem ekologicznym regionach lasów deszczowych, rękami ludzi żyjących najczęściej w biedzie. Standardy zrównoważonego rozwoju pomagają w podwójny sposób: środowisku naturalnemu i ludziom.

Aby uzyskać na swoje ziarno kawowe certyfikat "Rainforest Alliance Certified" plantatorzy kawy muszą spełnić surowe wymagania. Zobowiązują się między innymi do zachowania systemów ekologicznych, do ochrony dzikich zwierząt i ochrony wód, ale również do odpowiedniego wynagradzania i traktowania swoich pracowników, co obejmuje m.in.: kwestię dostępu do edukacji i opieki medycznej. Z zasady zakazana jest praca dzieci. Rzecz jasna kawa posiadająca znak "Rainforest Alliance Certified" jest także wolna od modyfikacji genetycznych.

 

Przestrzeganie wszystkich tych kryteriów kontrolowane jest regularnie, w sposób niezapowiedziany, przez zespół złożony z ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska i rolnictwa. Plantatorzy kawy odnoszą wielorakie korzyści z tytułu posiadania tego znaku jakości. Po pierwsze, proces certyfikacji wymaga wprowadzenia profesjonalnego systemu zarządzania. Przyczynia się to do poprawy struktury kosztów i wzrostu wydajności na plantacjach. Po drugie, kawa pochodząca z upraw zrównoważonych cieszy się o wiele większym popytem i uzyskuje wyższą cenę na rynkach.

Certyfikat