Warunki ochrony prywatności w przypadkach zgłoszeń reklamacyjnych.

Administratorem danych przekazanych w toku procesu reklamacji usługi sprzedaży produktów za pomocą urządzeń samosprzedających, jest cafe+co DELIKOMAT Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, al. Generała Andersa 588, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192499, NIP 5471016262, REGON 07048630.

I.

Korzystając z urządzeń będących własnością firmy cafe+co DELIKOMAT Sp. z o. o. Klient ma możliwość poinformowania o zakłóceniach w funkcjonowaniu urządzeń samoobsługowych oraz,  w przypadku niewykonania usługi - skorzystania z przysługującego mu prawa zgłoszenia reklamacji.

a. W standardowych przypadkach zgłoszeń reklamacyjnych, dotyczących niepoprawnego funkcjonowania urządzenia, osoba zgłaszająca proszona jest o podanie numeru urządzenia, którego zgłoszenie dotyczy oraz krótkiego opisu usterki. Są to dane wystarczające, aby poinformować serwisanta o awarii maszyny. W przypadku, gdy usługa jeszcze nie została opłacona, nie jest konieczne zbieranie dodatkowych danych. Serwisant zostaje niezwłocznie poinformowany o zgłoszeniu i udaje się na miejsce w celu usunięcia usterki i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

II.

Zgłoszenia reklamacyjne/niepoprawnego funkcjonowania urządzenia, można dokonać na kilka sposobów:

a. dzwoniąc pod numery telefonów podane na każdej instrukcji obsługi automatu: 0 801 393 001 (koszt impulsu jak w taryfie lokalnej) lub 515 060 515.

b. wysyłając wiadomość SMS na numer telefonu 515 060 515 podając w treści numer urządzenia (jest to 4-5 cyfrowy numer z przodu urządzenia) oraz opisując usterkę lub wskazując roszczenie reklamacyjne.

c. wysyłając wiadomość e-mail na adres serwis@delikomat.pl wraz z informacjami jak powyżej.

III.

W toku procesu reklamacyjnego dokładamy wszelkich starań, aby przebiegł on dla Klienta w najkrótszym możliwym czasie oraz, aby ewentualne zasadne żądania reklamacyjne zostały rozpatrzone na korzyść Klienta, zbierając przy tym dane, absolutnie niezbędne do realizacji procesu.

W związku z powyższym, w przypadkach absolutnie niezbędnych, Klient może zostać poproszony o numer telefonu, adres czy numer konta bankowego, na który to po weryfikacji zasadności żądania (zwykle w ciągu 48h) zwrócona zostanie kwota żądania reklamacyjnego.

Jednocześnie informujemy, iż pozyskane w ten sposób dane, nie są przez nas wykorzystywane do celów marketingowych, nie są przekazywane podmiotom trzecim, a po upływie czasu 30 dni od daty zgłoszenia i zakończenia procesu reklamacyjnego - dane są usuwane z systemu.