WSPIERAMY ŚWIETLIKOWO!

Instytucja Świetlikowo rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku. Wspiera nieuleczalnie chore dzieci oraz ich rodziców oferując bezpłatną pomoc i opiekę w ich własnych domach.

Poprzez swoją działalność oraz wkład finansowy Darczyńców od 10 lat wspomaga podopiecznych z terenu województwa śląskiego, zapewniając pomoc medyczną oraz psychologiczną.

Realizowanym obecnie celem jest budowa Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci – Świetlikowo.
Spotkanie był okazją do złożenia podziękowań oraz do przybliżenia działalności Fundacji, co uczyniła Pani Prezes Natasza Godlewska.

Symboliczne przekazanie czeku odbyło się z udziałem Zarządu oraz pracowników cafe+co DELIKOMAT.
Jesteśmy dumni ,że mogliśmy pomóc w tej akcji i wesprzeć remont hospicjum dla dzieci.