Notice: Undefined index: text in /var/www/vhosts/delikomat.qlc.pl/cafeplusco.qlc.pl_copy/libw/menu.php on line 322

Notice: Undefined index: k_text in /var/www/vhosts/delikomat.qlc.pl/cafeplusco.qlc.pl_copy/libw/menu.php on line 323
Automaty,, Wynajem oraz dzierżawa urządzeń,automatów vendingowych
Notice: Undefined index: url in /var/www/vhosts/delikomat.qlc.pl/cafeplusco.qlc.pl_copy/tpl/oferta_str.php on line 13

Notice: Undefined index: tytul in /var/www/vhosts/delikomat.qlc.pl/cafeplusco.qlc.pl_copy/tpl/oferta_str.php on line 13

Notice: Undefined index: tytul in /var/www/vhosts/delikomat.qlc.pl/cafeplusco.qlc.pl_copy/tpl/oferta_str.php on line 15

Kontakt z doradcą

Zadaj pytanie dołączając ogólne informacje

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest CAFÉ+CO DELIKOMAT SP. Z O.O. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
zapraszamy do współpracy
pozycjonowanie stron bielsko